Webový obchod s kosmetikou nejen pro afro vlasy

Obchodní podmínky 

Pokud byla Vaše objednávka úspěšně odeslána, obratem Vám přijde e-mail s celkovou rekapitulací. Jestliže neobdržíte toto potvrzení do 24 hodin, prosíme, kontaktujte nás.


***

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.afro-shop.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s nákupním i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

6. Vyplněním formuláře pro závaznou objednávku v rámci internetového obchodu www.afro-shop.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. 
 

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně (email) požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Upozornění: Pokud si zvolíte možnost expedovat objednávku poštou, úložní doba balíčku na dané poště je pouze 10 dní! Poté se nám balíček vrátí. Pokud si balík nevyzvednete, při Vaší další objednávce budeme požadovat platbu předem na náš bankovní účet.

3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou (email).

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.afro-shop.cz, provozovaném Isabelle Kašník - IČ 88599159, který byl vydán živnostenským úřadem v Ostravě. Ž.L. č.j: S-SMO/068820/12/ŽÚ/KDI. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).